http://ecommons.med.harvard.edu/ec_res/nt/CB28DD44-5B95-4FBD-A584-A7DA1BBB5C6C/Improving_lecture_comprehension.pdf

Här är Dylan Wiliams sammanfattning i en PowerPoint bild, nästa bild syns ovan.

A4D7361E-DFAE-4C05-8C5E-DCE8448C1942