https://www.aft.org/sites/default/files/periodicals/cunningham.pdf

”Att läsa har kognitiva konsekvenser som sträcker sig bortom den omedelbara uppgiften att finna meningen i ett särskilt stycke. Dessutom, dessa konsekvenser är över tid ömsesidiga och exponentiella till naturen – en spiral antingen uppåt eller nedåt. De har djupa konsekvenser för utvecklingen av ett brett spektrum av kognitiva förmågor”.