https://research.hks.harvard.edu/publications/getFile.aspx?Id=1681

Abstrakt

”Det är vanligt att organisationer erbjuder utmärkelser för att motivera individuellt beteende, men få empiriska studier utvärderar deras effektivitet inom området. Vi rapporterar ett randomiserat fältförsök (N = 15,329) som testar effekterna av två typer av symboliska utmärkelser vid deltagande/närvaro: förannonserade priser (prospektiva) och överraskningspriser (retrospektiv). I motsats till våra förregistrerade hypoteser hade de framtida priserna ingen inverkan medan de retrospektiva utmärkelserna minskade efterföljande närvaro. Undersökningsstudier ger bevis som tyder på att mottagande av retrospektiva utmärkelser kan demotivera beteendet som önskas genom oavsiktlig signalering (a) att mottagarna har utfört beteendet mer än sina kamrater har och (b) mottagarna har utfört beteendet i större utsträckning än vad organisatoriskt var förväntat. En undersökning av skolledare visar att utmärkelser för närvaro är vanliga, och att de organisatoriska ledarna som erbjuder dessa utmärkelser inte känner till deras potentiella demotiverande inverkan”.