https://teacherhead.com/

Bloggpost om dialogpedagogik med flera länkar till vidare läsning

”Som jag har utrett någon annanstans finns det goda bevis för rollen som frågor spelar för att säkra starka resultat. Det är framsidan av formativ bedömning och nyckelverktyget i responsiv undervisning. Lärare behöver feedback från flera studenter för att kunna bedöma hur framgångsrika de har varit och för att säkra inlärningen vid undervisning. Som Rosenshine förklarar, ställer effektiva lärare fler frågor till fler elever och på djupet, kontrollerar förståelse, involverar alla elever och undersöker tankeprocesser och missuppfattningar samt korrekta svar”.