http://learninglab.psych.purdue.edu/downloads/2018_Karpicke_Concept_Mapping.pdf

Inledning:

”Mindmaps är node-and-link-diagram som representerar nyckelvillkoren och relationerna bland termer inom en uppsättning material. Mindmapping refererar till aktiviteten att skapa en mindmap.
Det finns olika sätt att skapa mindmaps, men alla delar gemensamma element:
Man konstruerar mindmaps genom att identifiera nyckelord eller idéer, placera dessa nyckelord i noder, ritningslinjer som länkar till relaterade termer och skriver en beskrivning av relationens natur bredvid länken. Figur 1 visar ett exempel på en mindmap skapad av en universitetsstudent medan de läste en text om blodets sammansättning. Inga sofistikerade verktyg behövs för att skapamindmaps – penna och papper räcker – men flera datorprogram har utvecklats till hjälp vid skapandet av mindmaps. Kartläggning av koncept görs i utbildningsinssammanhang på en mängd
olika sätt, från studenter som skapar mindmaps som de studerar på egen hand (t.ex. medan de läser en lärobok) till lärare och elever som bygger mindmaps som en samverkande klassrumsaktivitet.
Mindmappning kan användas för många olika ändamål, inklusive kreativ brainstorming, notering, skissering och – som i fokus för denna artikel – som en aktivitet som är avsedd att främja inlärning. Mindmapping är mycket populärt inom utbildningsinstitutioner och också i samhället i övrigt”.