https://drive.google.com/file/d/152A4fyEIbVn/view

Abstrakt, inledning:

”Olika kvantitativa modeller användes för att undersöka litteratur om effekten av Direkt Instruktion som publicerats mellan1966 och 2016 .
Analyserna baserades på 328 studier med nästan 4000 effekter. Resultat rapporteras för den totala uppsättningen och för delområdena läsning, matematik, språk, stavning och flera eller andra akademiska ämnen; bedömning av insatser för färdigheter, känslomässiga resultat; lärare och föräldrars åsikter; och upplägg av enskilda ämnen. Alla uppskattade effekter var positiva och alla var statistiskt signifikanta utom resultat från de metaregressioner som involverar resultat gälande känslor och attityder”.

Urvalet:

DI