https://www.aft.org/sites/default/files/senechal_cult.pdf

Diana Senechal, författare och filosofilärare, kritiserar hur vi i våra skolor och bortom,framhäver, om grupparbete, snabb aktivitet och omedelbara resultat.Artikel ur American Educators vinternummer 2011-2012. Citat ur artikeln:

Framgång har inneburit rikedom, dygd, spetskompetens, visdom, personlig tillfredsställelse eller någon kombination av dessa, men definitionen har planat över tid, särskilt under de senaste decennierna”.

”I forskningsstudier, tidningsartiklar och allmänna utbildningsdiskussioner pratas det mycket mer om prestation än de faktiska saker som uppnås”.

”Det är något konstigt med att ha så mycket förtroende för testresultat, utan hänsyn till ämnets natur, materialet som testats, testens kvalitet, deras förhållande till läroplanen och mycket mer”.