https://thestableoyster.wordpress.com/2017/02/09/learning-and-thriving/

Om en skola som infört nytt och bättre skolklimat och om hur det gick till och vad det innebar. Inledning:

”Jag besökte Monks Park School första gången 1989. Jag var 11 år och tittade på ”secondary” med min mamma och pappa. Det var isande kallt och precis som jag trodde att en secondary school skulle se ut. Det var en slags Grange-Hill-esque känsla till platsen. Jag kunde nästan tänka mig att gråta i korridoren efter att ha haft mitt huvud i en ospolad toalett. I slutändan gick jag på en annan grundskola, baserad på att jag inte kände någon som gick på Monks Park och att jag inte tyckte om fönstren vid Cotham School – ett helt rationellt beslut vid ålder av 11 år…. ”