Titta gärna på videon först och läs sedan Daniel Simons och Christopher Chabris artikel från 1999 om The Monkey Bussiness Illusion.

http://www.chabris.com/Simons1999.pdf