https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1111586.pdf

Inledning av abstrakt:

I det här dokumentet granskas den samlade forskningen om feedback, med särskild inriktning på formativ feedback, definierad som information som kommuniceras med eleven och syftar till att modifiera elevens tankar eller beteenden för att förbättra lärandet. Enligt forskare i området bör formativ feedback vara multidimensionell, icke-utvärderande, stödjande, aktuell, specifik, trovärdig, unik och äkta … ”