https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/EFA-evaluation_report.pdf

”Projektet Embedding Formative Assessment (EFA) är ett professionellt utvecklingsprogram för hela skolor som syftar till att integrera användningen av effektiva formativa utvärderingsstrategier. Dylan Wiliam och Siobhan Leahy, som är experter på formativ bedömning, utformade interventionen och det tillhörande materialet. Skolan, studenterna och lärarnaätverket (SSAT), en oberoende medlemsorganisation, levererade projektet”.