https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01443410.2018.1489046?needAccess=true

”ABSTRAKT
Att internetaktiverade elektroniska enheter (bärbar dator, surfplatta, och mobiltelefon) 
inkräktar, har förvandlat den moderna collegeföreläsningen till en aktivitet med delad uppmärksamhet. Denna studie mäter effekten på efterföljande tentamensprestanda av att använda elektronisk utrustning för icke-akademiskt syfte under föreläsningar. I en tvådelad högskolekurs var elektroniska enheter som vanligt tillåtna i hälften av föreläsningarna ….. ”