https://www.cambridge.org/_pdf/being_vs_appearing_socially_uninterested_challenging_assumptions_about_social_motivation_in_autism.pdf

Abstrakt;

Många av de beteenden som är förknippade med autism kan antas indikera brist på social motivation; Emellertid motsägs detta antagande av många autistiska människor själva. Vi betraktar alternativa förklaringar för fyra beteenden som kan tolkas som en indikation på bristande samhällsintresse: (a) låga ögonkontaktnivåer, (b) att sällan peka, (c) motoriska stereotyper och (d) att svara med upprepning. Genom att lyfta fram lternativa förklaringar och rekommendera forskning på okonventionella sätt kan social motivation uttryckas och, hoppas vi, kunna bidra till en mer exakt, human och användbar vetenskap om autism.

Här finns författarnas kortare presentation av resultaten i New York Times:   https://nyti.ms/2Jm3RlC