http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0306312714535679

Abstrakt i översättning

”Många av de budskap som presenteras i respektabla vetenskapliga publikationer baseras faktiskt på olika former av rykten. Några av dessa rykten förekommer så ofta, och på så komplicerade, färgstarka och underhållande sätt att vi kan tänka på dem som akademiska urbana legender. Förklaringen till detta fenomen är vanligtvis att författarna har varit lata, slarviga eller använt bedrägligt källor, och att granskare och redaktörer inte har upptäckt dessa svagheter i manuskriptet under utvärderingen. För att illustrera detta fenomen,visar jag på ett anmärkningsvärt fall där ett decimalfel verkar ha vilselat miljontals att tro att spenat är en bra näringskälla för järn. Genom det här exemplet demonstrerar jag hur en akademisk urban legend kan bli uppfattad och född, och kan fortsätta växa och reproducera inom akademin och bortom”.