http://hackeducation.com/2018/06/15/pigeons

Utskrift av en presentation, juni 2018: Det handlar data, programmering, programvaror och branschens oroande tendenser mot Skinners behaviorism. Audrey Watters skriver att hon först funderade på andra titlar:


Skinner själv var övertygad om att han hade lösningen på de flesta problem, inte minst inom utbildning. Se t.ex. den här framsidan: