http://journals.plos.org/plosmedicine/article/file?id=10.1371/journal.pmed.0020124&type=printable

Från sammafattningen:

”Det finns ökande oro över att de flesta aktuella publicerade forskningsresultat är falska. Sannolikheten att ett vetenskapligt påstående är sant kan bero på studiens omfattning,  fördomar, antalet andra studier om samma fråga och, viktigare, förhållandet mellan sanna eller inga relationer mellan de relationer som undersöktes inom varje vetenskapligt område … ”