http://educationnext.org/files/ednext_xviii_3_willingham.pdf

Publicerad 18/4 2018. Ingress:

Lär sig lärare tillräckligt om hur eleverna tänker och vad som motiverar dem? Daniel Willingham anser att utbildningen inte ger lärare tillräckligt med användbar information om hur barn lär sig. Han lade fram sina argument i en Education Next artikel, “Unlocking the Science of How Kids Think”.

44C229FA-F538-4495-8C4E-4CEA6DCBC340EdNext Podcast: Teacher Education Reboot – An Expert Proposal:

I det här avsnittet talar Dan Willingham med Marty West om problemet med lärarutbildning och hur det kan lösas.

http://educationnext.org/ednext-podcast-teacher-education-reboot-expert-proposal/