https://www.nctq.org/dmsView/Learning_About_Learning_Report

Rapport från  National Council on Teacher Quality, Washington DC, 2016.  Inledning:

Varför denna studie?

Learning About Learning

Varje år examineras ca 190 000 lärarkandidater från traditionella lärarutbildningssprogram och tror att de är redo att börja den obevekliga, krävande undervisningskarriären.

Var och en av dessa aspirerande lärare kommer att ha läst minst en psykologi kurs eller metodikkurs (vanligtvis båda) utformad för att lära dem hur barn lär sig och hur man skapar lektioner vars innehåll eleverna kommer ihåg. Dessa områden kommer också att ha förekommit i många andra av deras kurser. Inga andra ämnesområden kommer att ha fått lika mycket uppmärksamhet under utbildningen som dem som påstås fokusera på hur elever lär sig.

Denna rapport hävdar att de läroböcker som används i kurserna försummar att lära ut vad vi vet om hur elever lär sig, trots den centrala betydelsen för lärarutbildningen. Övertygande kognitiv forskning, som uppfyller vetenskaplig standard om hur vi lär oss förstår och minns, får knappt ett omnämnande i många texter, medan anekdotisk information presenteras som vetenskap. Teorier för dagen och motbevisade idéer vidarebefordras till nya lärare som kunskap och som bästa praxis”.