https://www.aft.org/sites/default/files/ae-winter2016hirsch.pdf

Inledning:

”Människor som betonar undervisningskvalitet och lärarens centrala betydelse har rätt att göra det. Det några tar fel på är det att tänka att lärarkvalitet är en medfödd egenskap. En lärares effektivitet är inte någon inneboende kompetens, som uttrycket lärarkvalitet tyder på. Lärarens effektivitet är kontextuell. Jag har bevittnat om och om igen att i en enhetlig skola kan de flesta lärare bli mycket effektiva… ”