https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00131881.2017.1314115?needAccess=true

Inledningsartikel till temanummer av Educational Research, 59:2, juni 2017. Diskussion och litteraturgenomgång. Den korta artikeln tar upp följande:

Begreppsmässiga frågor

  1. Hur definieras och förstås begreppet Evidenceinformerad Praktik (EIP) av olika intressenter?
  2. Vad är förhållandet mellan EIP och positiva resultat för olika grupper? Vad utgör ett positivt resultat i samband med EIP?
  3. Hur kan EIP mätas effektivt? Vilka utmaningar är förknippade med mätning?

Frågor om tillämpning

  1. Hur bedriver evidenceinformerade skolor eller lärare sin praxis? Vilka villkor underlättar framsteg?
  2. Vilka strategier möjliggör effektiv kunskapsmobilisering? Vad möjliggör och hämmar framgång?