https://www.nature.com/articles/s41467-018-04362-x.pdf

”Allmän kognitiv funktion är ett framträdande och relativt stabilt mänskligt drag som är förknippat med många viktiga livsutfall. Vi kombinerar kognitiva och genetiska data från CHARGE och COGENT-konsortierna och UK Biobank (totalt N = 300,486, ålder 16-102) och hittar 148 genomgående signifikanta oberoende loci (P <5 × 10-8) associerade med generell kognitiv funktion. Inom de nya genetiska loci är varianter associerade med neurodegenerativa och neurodevelopmentala störningar, fysiska och psykiatriska sjukdomar och hjärnstruktur. Genbaserade analyser hittade 709 gener associerade med allmän kognitiv funktion. Uttrycksnivåer i cortex är associerade med allmän kognitiv funktion. Med hjälp av polygena poäng förutses upp till 4,3% av variansen i allmän kognitiv funktion i oberoende prover. Vi upptäcker signifikant genetisk överlappning mellan allmän kognitiv funktion, reaktionstid och många hälsovariabler inklusive syn, högt blodtryck och lång livslängd. Sammanfattningsvis identifierar vi nya genetiska loci och kopplingar som bidrar till ärftligheten hos allmän kognitiv funktion.”