Gräsrotsinitiativet researchED ordnar sedan 2013 konferenser som samlar forskning och skola för ömsesidigt utbyte. Läs mer på hemsidan. Om det funnits möjlighet har vissa av 40-minuters sessionerna spelats in, men eftersom konferenserna drivs av volontärer och frivilliga till självkostnadspris i lånade lokaler och den utrustning som funnits varit mer eller mindre god, så kan kvaliten vara skiftande. Här finns inspelningar från den första researchED konferensen i London 2013 och framåt, samlade i ett par olika spellistor. De fylls på efterhand.

Företrädesvis engelska konferenser, men också från Melbourne 2017 https://www.youtube.com/channel/UC3uPEgDH3pAhQe06533Zebw

researchED Amsterdam – (här finns också en del sessioner från Haninge 2017)  https://www.youtube.com/channel/UC722nHPsD6BTskZx8nN0fag

E0AA167C-EBE8-484F-91B9-C0664C1DE444

Föreläsningar inspelade vid konferenser i Sverige av svensk television och med svenska undertexter från UR Skola:

ResearchED Scandinavia, Göteborg 2016  https://urskola.se/Produkter/195879-UR-Samtiden-Researched/Om-serien

Leads Network Day, Haninge 2017  http://gt.ur.se/Produkter/200556-UR-Samtiden-ResearchED-2017/Om-serien

Leads Network Day, Haninge 2018  https://urskola.se/Produkter/205862-UR-Samtiden-ResearchED-2018/Om-serien