https://www.americanprogress.org/wp-content/uploads/issues/2009/05/pdf/performance_pay.pdf

En rapport publicerad av Center for American Progress,

En forskningsammanfattning ämnad för vägledning vid utformning av utvecklingsprogram med lön efter prestation i skolor i underprevilegierade områden.