https://pdfs.semanticscholar.org/-.pdf

John Geakes berömda artikel från 2007. Från inledningen:

”Bakgrund: Många populära utbildningsprogram hävdar att de är ”hjärnbaserade”, trots att grunderna från neurovetenskapen inte  ger någon grund med vetenskapliga belägg för dessa neuromyter.
Syfte: Huvudsyftet med detta dokument är att undersöka flera av de mest populära neuromyterna mot bakgrund av relevanta neurovetenskapliga och pedagogiska bevis. Exempel på neuromyter inkluderar: 10% hjärnanvändning, vänster- och  högerhänt tänkande, lärstilslärande och multipla intelligenser
Källor: Grunden för den här  framlagda argumentationen innehåller en litteraturöversikt av relevanta kognitiva neurovetenskapliga studier, ofta innefattande magnetscanning, tillsammans med flera omfattande genomgångar av de ”hjärnbaserade” utbildningsmetoder som granskas”.