https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads-/Six_models_of_lesson_observation.pdf

En rapport från engelska skolinspektionen. Från inledningen:

”Som ett led i vårt engagemang att använda verktyg som är giltiga och pålitliga, är det rätt att vi ständigt försöker förbättra vår inspektionspraxis på områden där ny kunskap uppstår.
Med erkännande av denna utveckling höll vi ett internationellt seminarium om lektionsobservation i Westminster den 6 och 7 november 2017, tillsammans med professor Robert Coe från Durham University. Detta seminarium samlade akademiker och experter från hela världen som arbetar med utvärdering av undervisning. Dess syfte var att hjälpa Ofsted att utforska en framtida konstruktion av ramar, särskilt när det gäller användning av lektionsobservation i skolorna. De övergripande frågorna som behandlades vid seminariet var:
– Vad kan Ofsted lära av internationell bästa praxis vid användning av lektionsobservation för utvärdering och förbättring av undervisningskvaliteten?
–  Vilka ändringar ska Ofsted överväga att utveckla sitt inspektionsramverk för 2019?