http://www.cem.org/attachments/publications/ImprovingEducation2013.pdf

Installationsföreläsning juni 2013 av professor Robert Coe vid Durham University. Förord/ingress:

”Trots den uppenbarligen trovärdiga och utbredda tron på motsatsen är bevisen övertygande för att nivåerna av måluppfyllelse i skolor i England systematiskt har förbättrats under de senaste 30 åren. Mycket av det som hävdas vara skolförbättring är dock illusoriskt, och många av de mest föreslagna strategierna för förbättring har inte visat sig fungera så bra. Till och med påståenden om effektiv skolforskning – att vi kan identifiera bra skolor och lärare och de metoder som gör att de bra – verkar inte klara kritisk granskning. Den senaste tidens intresse för bevisbaserad praxis och politik tycks erbjuda ett sätt framåt. men bevisen från tidigare försök att genomföra bevisbaserade tillvägagångssätt är ganska nedslående. Sammantaget är en ärlig och kritisk bedömning av vår erfarenhet av att försöka förbättra utbildning, att trots de bästa avsikterna och stora investeringar har vi hittills misslyckats.
Ändå har vi anledning att vara hoppfulla, förutsatt att vi är villiga att lära av erfarenheten. I synnerhet kommer jag att argumentera för att vi måste göra fyra saker: vara tydliga vilka typer av lärande vi värdesätter; korrekt utvärdera och mäta undervisningskvalitet, investera i högkvalitativ professionsutveckling och att kraftfullt utvärdera effekterna av de förändringar vi gör.”