https://www.hashtagcommoncore.com/

Interaktiv hemsida för projektet #COMMONCORE:

”Underblåst av passionerade aktivister i sociala medier, har ”Common Core State Standards” varit en ihållande krutdurk i debatten om inriktning av amerikansk utbildning. På denna innovativa och interaktiva hemsida utforskar vi Common Core- debatten på Twitter. Med hjälp av en distinkt kombination av sociala nätverksanalyser och psykologiska undersökningar avslöjar vi både den underliggande sociala strukturen i samtalet och deltagarnas motivation. Den centrala frågan som styrt vår utredning är: Hur kan sociala medier, som möjliggör sociala nätverk, förändra diskursen för amerikansk politik som producerar och upprätthåller socialpolitik?”