https://www.dylanwiliam.org/Dylan_Wiliams_website/Papers_files/-PME%2022%20WG6%20paper.doc

Inledning:

”I debatter om huruvida utbildningen är en profession är en fråga som ofta kommer upp i vilken utsträckning det finns en överenskommen kunskapsbas. I medicin finns det till exempel ett brett samförstånd om att antibiotika inte är effektivt vid behandling av virusinfektioner. Medan läkare ofta föreskriver antibiotika för virusinfektioner, är det faktum att de får hård kritik för att göra detta en rimlig grad av konsensus om att praktiken är olämplig.

Inom utbildningen förefaller det däremot inte finnas något sätt att utbilda elever som majoriteten av utövare är överens om. För vissa betyder det att utbildning är det som filosofen Thomas Kuhn kallade en ”pre-science”.