http://newlearningonline.com/new-learning/chapter-10/koretz-on-what-educational-testing-tells-us

Daniel Koretz, professor i utbildningsvetenskap vid Harvard University, är expert på användning av testresultat från utbildning och testpolicy. Detta är hans textbidrag till webbkursen New Learning, en onlinekurs från University of Illinois. Han argumenterar för ett mer moderat och skeptiskt förhållningssätt till test av prestationer med tanke på effekterna på pedagogik, poänginflation, tillämpning av mervärdemodeller på pedagogisk prestation och också för utveckling av metoder för att validera poäng från nationella test i uppföljningssyfte.