Daniel Koretz, professor vid Harvard  är en expert på test inom utbildning och testpolicy. Ett primärt fokus har varit effekten av standardiserade test. Hans forskning har inkluderat studier av poänginflation, effekterna av testprogram på pedagogik, bedömning av studenter med funktionsnedsättning, internationella skillnader i variationer i studentprestanda, tillämpning av mervärdemodeller på pedagogisk prestation och utveckling av metoder för att validera poäng från höga nationell testning för uppföljningssyfte.

Först två korta klipp från 2012

 

 

Och här en längre keynote 45 min) från 2016