http://www.wrightslaw.com/info/teach.profession.carnine.pdf

Från inledningen:

” … Även om de har en enorm makt över vad som faktiskt händer i amerikanska klassrum, så är dessa professorer ledande medlemmar inom ett område som saknar många viktiga egenskaper hos en fullt utvecklad profession. Inom utbildning är bedömningar av ”experter” ofta är obestridda och ibland  opåverkade av objektiv forskning. Många av de här experterna är så fängslade av romantiska idéer om inlärning eller så blinda av ideologi att de har stängt av all information  från resultat av rigorösa experiment. Innan utbildning blir den typ av yrke som vördar evidens, bör vi inte bli förvånade över att finna experter som sprider oprövade metoder, oändligt fladdrande från den ena modeflugan till den andra. De största offren för dessa modeflugor är oftast de allra mest utsatta eleverna”.