http://bit.ly/2FJGdBV

” … I debatter om huruvida utbildningen är en profession är en fråga som ofta ställs i vilken utsträckning det finns en överenskommen kunskapsbas. I medicin finns det till exempel ett brett samförstånd om att antibiotika inte är effektivt vid behandling av virusinfektioner. Medan läkare ofta föreskriver antibiotika för virusinfektioner, är det faktum att de almänt kritiseras för att göra detta en rimlig grad av konsensus om att praktiken är olämplig. Inom utbildningen förefaller det däremot inte finnas något sätt att utbilda elever som stöds av majoriteten av utövare. För vissa betyder det att Utbildning är vad filosofen Thomas Kuhn kallade ”förvetenskaplig”.

Visa på Medium.com

Visa på Medium.com