http://psych.wustl.edu/memory/TELC-Roediger_Putnam_Smith_2011.pdf

Från abstrakt:
Test i skolan görs vanligtvis för bedömning, för att betygssätta (utifrån test i klassrum) eller rangordna elever efter förmåga (i standardiserade test). Men test kan tjäna andra syften i utbildningssammanhang, sådana som förbättrar prestanda avsevärt. I detta kapitel ses 10 andra fördelar med test. Den träning i att hämta fram kunskaper minnet som uppstår under test kan i hög grad öka bevarandet av den hämtade informationen (i förhållande till ingen testning eller till och med till att repetera
).