https://dylanwiliam.org/Dylan_Wiliams_website/Papers-paper.doc

Från inledningen

”1988 inledde den brittiska regeringen en stegvis införande av en nationell läroplan tillsammans med ett system med nationella prov som administrerades till alla skolelever i åldrarna 7, 11 och 14, med formella skolavgångsprov vid 16 års ålder (se Daugherty , 1995 och Wiliam, 1995a för detaljerade räkenskaper). Effekten av detta program för nationella test har varit en kraftfull demonstration av sanningen i Goodharts lag. Denna lag har namn efter Charles Goodhart, en tidigare chefsekonom vid Bank of England, som visade att prestationsindikatorer förlorar sin användbarhet när de används som politiska mål”.