http://www.skolaochsamhalle.se/flode/skolforskning/christian-bokhove-vetenskaplig-grund-en-utmaning-for-larare/

Artikel i Skola och Samhälle våren 2018. Redaktionens ingress:

Det har blivit populärt att kräva att undervisning är mer forskningsbaserad och att forskning ska slå hål på myter om undervisning. Men Christian Bokhove vill visa att forskningsresultat ryckta ur sitt sammanhang, som sätts i händerna på lärare utan vana att läsa denna typ av texter, inte är en framkomlig väg. Det behövs broar mellan praktiker och akademiker.

Här är är engelska originaltexten, publicerad senare på Christians blogg: https://bokhove.net/2018/04/24/can-research-literacy-help-our-schools/