https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02602938.2018.1463354

Abstrakt:

”Elevers ”feedback-avläsning” handlar om de förståelser, förmågor och dispositioner som behövs för att ge känsla för information och använda den för att förbättra arbets- eller inlärningsstrategier. I det här konceptet diskuteras elevresponser på feedback och ett antal hinder för elevers mottagning av feedback diskuteras. Fyra interrelaterade funktioner föreslås som ett ramverk som bygger på elevers feedback-avläsning: uppskatta feedback; göra bedömningar, hantera påverkan; och vidta åtgärder. Två väletablerade inlärningsaktiviteter, peer feedback och analys av exempel diskuteras för att illustrera hur denna ram kan användas. Några sätt på vilka dessa två möjliggörande aktiviteter kan fokuseras mer explicit på att utveckla studenternas feedback. Lärare som spelande viktiga underlättande roller för att främja studenters feedback-avläsning, genom läroplanering, vägledning och coaching, identifierades. Konsekvenserna och slutsatserna sammanfattar rekommendationer för undervisning och fastställer en agenda för ytterligare forskning”.