https://achemicalorthodoxy.wordpress.com/2018/05/10/novices-experts-and-everything-in-between-epistemology-and-pedagogy/

Tre lärare från olika ämnesområden om vad kunskap om förhållandet mellan expert och novis inneburit för undervisningen. Inledning:

”Begreppen ”nybörjare och experter” var svaret på många frågor för mig. Under lång tid hade jag svårt att förstå varför mina studenter gjorde enkla misstag, inte kunde ”tillämpa” sitt lärande inom nya områden och inte kunde förstå exakt vad en given muntlig eller skriftlig uppgift krävde …”