https://www.uky.edu/~eushe2/Bandura/BanduraGuide2006.pdf

Förslag till formulär för att mäta självsäkerhet. Inledning:

Uppfattad självförtroende handlar om människors övertygelse i sin förmåga att producera givna resultat (Bandura, 1997). Man kan inte vara allt, vilket skulle kräva behärskning av varje del av mänskligt liv. Människor skiljer sig åt i de områden där de odlar sin effektivitet och på de nivåer som de utvecklar, även inom givna sysslor. Till exempel kan en företagsledare ha en hög känsla av organisatorisk effektivitet men låg föräldraskapseffektivitet. Således är systemet för effekt av självförtroende inte av global karaktär, utan en differentierad uppsättning av självförtroenden kopplade till olika funktioner. Flerdomäns-åtgärder avslöjar mönstret och graden av generaliserbarhet av människors känsla av personlig effekt.