https://greatlakescenter.org/docs/Policy_Briefs/Miron-Virtual-Schools-2018.pdf

Inledning:

”Den här sjätte NEPC: s årsrapport om virtuell utbildning ger en detaljerad översikt och inblick i heltids virtuella skolor och  blandad undervisning, eller hybrid, skolor. Heltids virtuella skolor levererar alla kursplaner och instruktioner via Internet och elektronisk kommunikation, vanligtvis asynkront med studenter hemma och lärare på annan plats. Blandad undervisning kombinerar virtuell instruktion med traditionell undervisning i klassrummet.
Bevis relaterade till insamlade data och resultat indikerar att elever i dessa skolor skiljer sig från elever i traditionella offentliga skolor. I synnerhet indikerar insatser för skolprestationer för både virituella och blandade skolor att de inte är lika framgångsrika som traditionell offentliga skolor. Trots detta har intäktstillväxten fortsatt.
Jämfört med tidigare år har det skett en växling i källa till tillväxt, med fler huvudmän som öppnar sina egna virtuella skolor. Dessa distriktskolor har dock vanligtvis varit små, med begränsad inskrivning. Således, medan stora virtuella skolor som drivs av ideologiska utbildningsorganisationer (EMO) har förlorat betydande marknadsandel dominerar de fortfarande denna sektor.
Denna rapport innehåller en genomgång
 av virtuella och blandade heltids skolor. Den innehåller också elevdemografi, statsspecifika betyg för skolprestationer och, där det är möjligt, en analys av skolprestanda”.