https://robertslavinsblog.wordpress.com/

3696702E-364C-4898-89FA-EB270FF75017

Robert Slavin om användning statististik i utbildningsvärlden och på policynivå,  beräkningar och konstruktion av metaanalyser och jämförelser av effektstorlekar.