https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09243453.2017.1366342?needAccess=true

ABSTRAKT
I denna studie undersöktes sambandet mellan differentierad undervisning, som element i databaserat beslutsfattande, och elevprestation. Klassrumsobservationer (n = 144) användes för att mäta lärarnas differentierade instruktionsmetoder och förutspå matematisk prestation för 2: e och 5: e klasselever (n = 953). Analysen av data från klassrumsobservationdr baserades på en kombination av teori om generaliserbarhet och objektresponsteori, och effekten av studentprestanda bestämdes genom flernivåanalys. Inga signifikanta positiva effekter hittades för differentierade instruktionsmetoder. Vidare visade det sig att elever i grupper med lägst resultatnivå hade mindre nytta av differentierad instruktion än elever i grupper på medel- eller hög nivå. Fynden, datainsamlingen och dataanalysprocedurerna i denna studie bidrar till studier av klassrumsobservation och mätning av differentierad instruktion.