Dylan Wiliam på researchED i London, September 2014, om vad som skiljer utbildning från andra professioner när det gäller möjligheten till vetenskaplig grund – det är långt mellan klassrummets vardag och forskares pratik och de osäkra faktorerna är ofta  många och osynliga för forskaren som mäter, bedömer och samlar data.

Det var 2014 … Presentationen finns här:  http://www.dylanwiliam.org/Dylan_Wiliams_website/Presentations_files/2014-09-06%20ResearchED.pptx