http://learninglab.psych.purdue.edu/downloads/2015_Karpicke_Aue_EDPR.pdf

Abstrakt:

”Van Gog och Sweller (2015) hävdar att det inte finns någon testeffekt – ingen nytta av att minnesträna vi test – för komplexa material. Vi visar att detta påstående är felaktigt av flera skäl. För det första definieras Van Gog och Swellers idé om ”elementinteraktivitet” inte kvantitativt, mätbart. Till följd av detta tillämpades idén inkonsekvent i litteraturgranskningen. För det andra manipulerade ingen av experimenten, med övning att hämta kunskaper ur minnet, bearbetat material och interaktivitet mellan materialelement . För det tredje utelämnade Van Gog och Swellers litteraturöversikt flera studier som visat effekter av övning att hämta kunskaper ur minnet med komplexa material, inklusive studier som direkt manipulerade materialets komplexitet. För det fjärde, de erfarenheter som inte visade hämtningsövningseffekter, som betonades av Van Gog och Sweller, var antingen input med isolerade ord i enskilda meningar eller obligatorisk omedelbar,   kontroll av allt material. Experimenten misslyckades med att observera hämtningsövningseffekter på grund av hämtningsuppgifterna, inte på grund av materialens komplexitet. Slutligen, även om de experimentella experiment som betonas av Van Gog och Sweller har metodologiska problem, visar de inte starka bevis som gynnar nollpunkten. Istället visar data att det faktiskt finns en liten positiv effekt av hämtningsövning med fungerade exempel. Hämtningsövning är ett effektivt sätt att förbättra meningsfullt lärande av komplexa material”.