https://www.aft.org/sites/default/files/periodicals/neuman.pdf

”Det verkar nästan intuitivt att det att utveckla ett stort och rikt ordförråd är centralt för att lära sig att läsa. Logiskt måste barnen känna till orden som utgör skrivna texter för att förstå dem, särskilt som kraven på ordförrådet för innehållsrelaterade material ökar i de högre klasserna. Många studier har dokumenterat att storleken på en persons ordförråd är starkt relaterad till hur bra den personen förstår vad han eller hon läser, inte bara i grundskolan, utan också på gymnasiet.
Men här är det praktiska problemet. Helt från början av skolan finns det djupa skillnader i vokabulärkunskap bland unga läsande från olika socioekonomiska grupper”.