www.uky.edu/~gmswan3/609/Clark_1983.pdf

Klassisk artikel från 1983 .. långt innan www. Abstrakt:

”Nya metaanalyser och andra studier av medias inverkan på inlärning granskas. Konsekvent bevis finns för generaliseringen att det inte finns några inlärningsfördelar att uppnå med att använda något specifikt medium för att leverera instruktion. Forskning som visar prestanda eller tidsbesparande vinster från ett eller annat medium visar sig vara sårbart för rivaliserande hypoteser om de okontrollerade effekterna av instruktionsmetod och nymodighet. Problem med aktuellt medieattribut och symbolsystemteorier beskrivs och förslag görs för mer lovande forskningsanvisningar”.