https://education.ucf.edu/mirc/Research/TRA%20-%20Promoting_Vocabulary_Development.pdf

Inledning:

”Varför ett häfte om utveckling av ordförråd? Eftersom ord är verktygen vi använder för att få tillgång till vår bakgrundskunskap, uttrycka idéer och lära oss om nya begrepp. Elevers ordkunskap är starkt kopplad till akademisk framgång. Specifikt är ordkunskap avgörande för läsförståelse och bestämmer hur väl eleverna kommer att kunna förstå de texter de läser i de högre nybörjarklasserna, i mellan- och högstadiet och i gymnasiet.
Även om det är sant att förståelsen är långt mer än att kunna ord och komma ihåg  deras betydelser, är det också sant att begriplighet är omöjlig om en läsare inte känner till betydelsen av en tillräcklig andel av orden i texten”.