https://mrbenney.wordpress.com/2016/11/03/optimal-time-for-spacing-gaps/

”Den här bloggen är länkad till min tidigare blogg om att försöka tillämpa luckor i tid för innehållet i ett tungt ämne. I den bloggen skrev jag om mina planer på att bygga in luckor i tid med min klass i Science 10, genom att introducera tidsförskjutning – hemarbetesövningar för repetition och utspridda lektioner. Hemarbetet är inplanerat en tid efter att avsnittet är klart. Gap-lektionen, där avsnittet återbesöks (via test / tidigare pappersfrågor mm) efter ett annat tidsintervall. Jag vet att luckor är effektivt men jag hade inga säkra bevis för att stryra och bestämma hur långa luckorna borde vara”.