http://www.cem.org/blog/how-schools-can-engage-with-research-and-evidence//

”Det är vettigt att de mest effektiva undervisningsmetoderna används i klassrummen och att de mest effektiva ledarskaps- och styrningspraxis används i skolan, men hur bestämmer lärare vilka bevis de borde lita på, vem de ska lyssna på och hur de kan engagera sig meningsfullt med forskningsresultat? Hur vet vi vilken forskning som är värt att lyssna på, vad är värt att ignorera, och vad har förkastats?”