https://www.aft.org/periodical/american-educator/summer-2004/ask-cognitive-scientist

Avsnitt ur frågespalten Ask the Cognitive Scientist

Fråga: Jag har läst att vi behandlar berättelser annorlunda än andra typer av information. Det verkar uppenbart att folk gillar att lyssna på historier, men det är inte uppenbart hur man använder det i klassrummet. Är det verkligen sant att berättelser på något sätt är ”speciella” och i så fall hur kan lärare utnyttja det faktum?

Svar: Forskning från de senaste 30 åren visar att historier verkligen är speciella. Berättelser är lätta att förstå och lätt att komma ihåg, och det är sant inte bara för att människor lägger stor vikt vid historierna. Det finns något som är inneboende i historieformatet som gör dem lätta att förstå och komma ihåg. Lärare kan överväga att använda de grundläggande delarna i berättelsestruktur för att organisera lektioner och införa komplicerat material, även om de inte planerar att berätta en historia i klassen.