https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2864034/pdf/nihms167613.pdf

Abstrakt:

Arbetsminnets lagringskapacitet är viktig eftersom kognitiva uppgifter endast kan slutföras med tillräcklig förmåga att hålla kvar information medan den behandlas. Möjligheten att upprepa information beror på uppgifts krav men kan särskiljas från en mer konstant, underliggande mekanism: ett centralt minneslager begränsat till 3 till 5 meningsfulla saker hos unga vuxna. Jag kommer att diskutera varför denna centrala begränsning är viktig, hur den kan observeras, hur den skiljer sig mellan individer och varför det kan inträffa.